För gäster För hästföretag Boende med häst - huvudsida Boende med häst TM

Vad är "Boende med häst" TM?

"Boende med häst" TM är ett varumärke som ägs och förvaltas av Sjöberga Islandshästgård.

Konceptets bärande ideer

 • Att erbjuda ett semesterboende med möjlighet att hyra häst för egen ridning för ridvana besökare.
 • Att alltid ge en hög kvalitet på produkten och erbjuda ett gott värdskap.

Bakgrund

Vi har genom vårt företag Sjöberga Islandshästgård erbjudit produkterna "Stuga med häst" och "Rum med häst" (produkter under varumärket "Boende med häst" TM) under de 9 senaste säsongerna. Vi har upplevt att det finns en stark efterfrågan. Genom att bygga ett starkare varumärke hoppas vi tillsammans med andra liknande företag stärka varumärket och med gemensamma krafter nå ut till rätt målgrupper. Kommande året är målet att etablera sig ännu starkare på den nationella marknaden. På längre sikt är tanken att hitta samarbeten som även kan ge tillgång till en internationell, framförallt europeisk marknad.
När det gäller marknadsföring är uttrycket "Ensam är stark" helt fel. Tanken med "Boende med häst" är att vi tillsammans skall nå ut till marknaden och därigenom skapa en bra lönsamhet för våra respektive verksamheter.

Varumärket har vuxit sig starkt och är numer ett välkänt varumärke i hästvärlden med detta koncept. Vi har genom de senaste åren haft artiklar om konceptet i de flesta stora ridsporttidningar, kompletterat med annonsering. Det finns gäster som varje år återkommer till samma gårdar och gäster som "åker runt" till olika gårdar varje år, men är stammisar i konceptet.
Tyvärr finns det också ett fåtal gårdar i landet som utmärker sig genom att använda varumärket i sin marknadsföring utan att vara medlemmar. Tråkigt (och de facto kriminellt), men jag tror på samarbete och att vi som är medlemmar kan göra nytta tillsammans och öka vår lönsamhet.

Intresserad?

Läs då vidare under "Medlemsskap"!

Medlemsskap

Om Ert företag skulle kunna erbjuda "Boende med häst" och utnyttja detta som en kostnadseffektiv marknadsföringskanal är ni välkomna att höra av er snarast. I medlemsskapet ingår:
 • Plats på den gemensamma hemsidan "boendemedhast.se".
 • Egen del på hemsidan med presentation av din verksamhet enligt mall.
  • Svensk presentationssida ingår.
  • Engelsk presentationssida ingår.
  • Möjlighet att lägga till tysk presentationssida.
  • Möjlighet att logga in och ändra presentation själv via web-formulär! (för den som vill)
 • Plats i den gemensamma marknadsföringen.
 • Broschyr för varje år som kan beställas av kunder direkt från hemsidan.
 • Nytta av den gemensamma marknadsföringen i dagspress och fackpress.
 • Nytta av den gemensamma marknadsföringen i utskick till ridskolor / turistbyråer m.m.
 • Nytta av den gemensamma marknadsföringen på nätet:
  • Hemsidan www.boendemedhast.se
  • Länk till er egen hemsida (ger bättre rankning i sökmotorer för er egen hemsida också)
  • Länkning jobbas med på många välbesökta sajter
  • Sökmotoroptimering är gjord (sökord: "boende", "häst", "ridsemester", "ridning", "stuga", "rum"). Prova gärna och se!
  • Jobba med Google AdWords för att dra träffar från både sökord och andra högt rankade webplatser.
 • Kvalitetsmärkning som kan användas i er marknadsföring.
 • Tillgång till ett nätverk av likasinnade för utväxling av ideer.
 • Tillgång till ett nätverk där vi kan rekommendera kunder åt varandra vid fullbokat.
 • Tilläggsmedlemsskap
  • Extra enskild exponering i banners via Google Adwords (banners konstrueras utan extra kostnad av oss)
  • Extra enskild exponering på hemsidan boendemedhast.se med banners
  • Extra enskild exponering i minst 1 annons i tryckt media.
Alla medlemmar behandlas lika och neutralt.
Grundmedlemsskapet tecknas för ett år i taget och kostar 1496 kr exklusive moms.
Tilläggsmedlemsskapet tecknas också för ett år i taget och kostar 990 kr exklusive moms.
Alla medlemmar tecknar ett avtal där man bland annat förbinder sig att uppfylla kvalitetskraven ovan.Hur blir jag medlem i "Boende med häst" ?

Skicka en intresseanmälan (ej bindande på något sätt) via e-post info@boendemedhast.se!

Krav för att kunna bli medlem

För att kunna stärka varumärket kommer det att på alla medlemmar ställas kvalitetskrav genom en egen märkning som gäller medlemmarna. Det finns ingen "skala" utan endast ett antal baskrav som måste uppfyllas av alla medlemmar för att vi alla skall kunna känna oss trygga att varumärket inte skadas. Kraven är tänkta att vara så formulerade att var och en sedan kan utforma sin verksamhet på precis det unika sätt man själv vill. Det ingår därför inte detaljkrav som skulle betyda alltför stor likformighet.

Generella krav
 • Verksamheten skall erbjuda "Stuga med häst" och/eller "Rum med häst"
 • Det skall på gården erbjudas ett boende för minst 2 personer.
 • Det skall kunna gå att boka minst 2 hästar för egen ridning.
 • Det skall genomföras obligatorisk introduktion för alla nya gäster.
 • Hästarna skall vara lämpliga för verksamheten.
 • Minst 1 reservhäst måste finnas att tillgå vid skada/sjukdom/hälta.
 • Verksamheten skall drivas i företagsform enligt lag och förordningar.
 • Avtal skall skrivas med alla kunder för hästhyran
 • Ansvarig kund för hyra av häst skall vara myndig dvs minst 18 år.
 • Varje sällskap skall erbjudas en lånekarta där lämpliga ridvägar är markerade.
 • All uppsutten verksamhet skall ske med hjälm (hjälmar måste kunna lånas ut).
 • På gården skall finnas första hjälpen utrustning.
Specifikt "Rum med häst"
 • Rum (ett eller flera) med minst 2 bäddar.
 • Tillgång till toalett, dusch och enkla matlagningsmöjligheter inom rimligt avstånd (max 100m).
Specifikt "Stuga med häst"
 • Stuga/stugor med minst 4 bäddar.
 • Tillgång till kylförvaring (t.ex kylskåp) och enkla matlagningsmöjligheter i stugan
 • Tillgång till toalett och dusch inom rimligt avstånd (max 100 m).
Uppföljning av att man följer kraven kommer att ske genom att kunder har möjlighet att höra av sig med synpunkter till "Boende med häst" TM. Om ett medlemsföretag inte uppfyller kraven och inte heller efter uppmaning är intresserad av att rätta till eventuella brister, kan en uteslutning genomföras för att inte varumärket skall skadas mer än vad som redan kan ha skett.

Vem står då bakom arbetet?

Det är jag, Stefan Ahlqvist, som kommer att leda arbetet med att bygga varumärket tillsammans med er som medlemsföretag. Jag är hästturistföretagare sedan 10 år tillbaka och utbildad civilingenjör. Kvalifikationer för det här arbetet är bland annat att jag älskar att arbeta med människor inom det egna företaget, tror på den här produktpaketeringen och har drivkraften att vilja uppnå god lönsamhet för konceptet. Dessutom har jag mycket goda kunskaper inom IT, och framförallt Internet-baserad marknadsföring.